ای پرتوی علم و حقیقت روزت مبارک

آموزگارم ، تو باغبانی
می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی
با درسهایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی
من غرقه بودم در بحر غفلت
دستم گرفتی ای ناجی من،
من همچو قایق ، تو بادبانی
بر خوان ِ دانش من میهمانم
تو ای معلم ، خود میزبانی
کار تو باشد، ارشاد انسان
همکار خوب پیغمبرانی


گرامیداشت هفته معلم با دعوت از مدارس
بازدید از مرکز
قصه گویی
معرفی شخصیت شهید مطهری و معرفی روز معلم


منبع این نوشته : منبع
معلم